Portal informacyjny student.lodz.pl jest projektem prowadzonym przez młodych studentów, dla studentów. Integruje i aktywizuje żaków z Łodzi i okolic. Portal jest przekrojowym przewodnikiem po wydarzeniach i miejscach, w których bywają studenci i w których nie może nas zabraknąć.

Na portalu studenci mogą znaleźć informacje dotyczące bieżących wydarzeń na polu kulturalnym i uczelnianym. Portal nie ucieka od miana opiniotwórczego, oprócz wyrażania swoich opinii, publikujemy artykuły, recenzje oraz sprawozdania z eventów. Na forum cały czas trwają dyskusje o bieżących sprawach. Pochodząc z różnorodnych wydziałów i środowisk docieramy do wszystkich grup studenckich i przedstawicieli wyższych uczelni w Łodzi.

Student.lodz.pl tworzy od początku swojego istnienia Niezależne Zrzeszenie Studentów Regionu Łódzkiego, którego misją jest wychodzenie naprzeciw potrzeb studentów, organizowanie projektów aktywizujących społeczność akademicką, pobudzającą żaków do aktywności twórczej i społecznej oraz promocja tejże twórczości.

NZS Regionu Łódzkiego to organizacja tworzona przez aktywnych studentów, którzy wciąż ulepszają formułę jej działania, tak, aby mogła jak najlepiej pomagać studentom i by działała jak najsprawniej we wciąż zmieniających się warunkach.

NZS to ogólnopolska organizacja studencka, która działa we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce od 1981 roku. Dzięki naszym alumnom studiujesz w demokratycznej Polsce, jesteś wolnym człowiekiem, który może swobodnie wyrażać swoje myśli i słowa, uczyć się i studiować zakazaną w PRL-u literaturę i języki obce. W Łodzi działamy jako stowarzyszenie skupiające trzy największe ośrodki uczelniane – UŁ, PŁ, UMED. Działamy w oparciu o trzy filary/sekcje, w których realizujemy i inicjujemy projekty dla społeczności akademickiej – rozwój, kultura, działania charytatywne.